Безкоштовна консультація

Безкоштовна консультація

Залиште ваші контакти - і з вами зв'яжеться наш менеджер!

Ім'я
Телефон

Публічна оферта (договір) про надання консультаційно-організаційних послуг

Виконавець - юридична особа, або фізична особа-підприємець, що зареєстрована в установленому законом порядку та здійснює свою діяльність під торговою маркою «DEC», що зазначена в рахунку/замовленні до цього публічного договору, з однієї сторони, та будь-яка фізична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання послуг за цим Договором, іменована далі «Замовник», в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо Сторона, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, уклали цей Публічний договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець, за індивідуальною зверненням Замовника (далі також Звернення), зобов’язується надати Замовнику за винагороду консультаційно-організаційні послуги з міжнародної освіти, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити такі послуги.

1.2. Виконавець, за Заявкою Замовника, може надавати такі послуги:

Вибір навчального центру:

А) первинний аналіз критеріїв вибору навчального закладу замовником/студентом.

Б) підбір навчальних закладів згідно з критеріями замовника/студента та порівняльний аналіз указаних навчальних закладів за критеріями, що були заявлені замовником/студентом.

В) детальна консультація про особливості вступу в запропонований навчальний заклад, зокрема:

  • вимоги до учня (рівень володіння іноземною мовою, додаткові документи);
  • вступна процедура (необхідні документи й терміни їхнього подання);
  • процедура оформлення супутніх послуг (опікунство, проживання, страхування);
  • аналіз вартості навчання й додаткових видатків під час навчання;
  • процедура отримання студентської візи;
  • адміністрування вступного тестування (якщо це не суперечить правилам навчального закладу).

Результат для передачі Замовнику - Заповнена презентація навчальних закладів із метою зарахування.

Зарахування студента в навчальний центр:

А) надсилання в навчальні заклади електронних форм заяв (application forms).

Б) передача заявнику/студенту переліку документів, що необхідні для вступу, та надання необхідної підтримки для підготування документів заявника/студента відповідно до вимог навчального закладу. У разі потреби — організація тестування з іноземної мови чи інших дисциплін.

В) надсилання в навчальні центри пакетів документів у терміни, визначені навчальними закладами (вартість відправки документів сплачує Замовник

Г) отримання від навчальних закладів копії документу, що підтверджує умовне/повне зарахування на програми. У разі потреби — організація оплати відповідних зборів згідно з правилами навчального закладу (депозит/оплата навчання — повністю або частково).

Д) передача в навчальний центр документів, що підтверджують оплату навчання заявником/студентом, та отримання підтвердження безумовного зарахування студента на програму.

Е) отримання оригіналів документів від навчального закладу про повне зарахування і оплату студентом програми та додаткових послуг (у разі потреби).

Результат для передачі Замовнику - Лист, що підтверджує зарахування / лист, що підтверджує відмову в зарахуванні. Документи від навчального закладу, що підтверджують зарахування й оплату курсу.

Процедура оформлення візи:

А) інформування заявника/студента про порядок оформлення візи (строки, необхідні документи, оплата консульських та інших зборів).

Б) отримання від заявника/студента закордонного паспорта та додаткових документів відповідно до вимог посольства/консульства/візового центру.

В) заповнення візової анкети згідно з інформацією, наданою заявником/студентом та передача на підпис анкети заявникові/студентові.

Г) запис студента на подання документів на візу (відповідно до правил посольства/консульства/візового центру).

Д) надання вищезазначених документів (закордонного паспорта, особисто підписаної анкети та додаткових документів) до посольства/консульства/візового центру від імені заявника/студента (якщо це дозволено) відповідно до правил посольства/консульства/візового центру).

Е) передача заявникові/студентові вищезазначених документів (закордонного паспорта, особисто підписаної анкети та додаткових документів) та надання інструкції щодо самостійного подання документів до посольства/консульства/візового центру (відповідно до правил посольства/консульства/візового центру).

Є) отримання паспорта та відповідних документів від посольства/консульства/візового центру після завершення процедури розгляду, організація їхнього повернення заявникові/студентові (відповідно до правил посольства/консульства/візового центру).

Результат для передачі Замовнику - Паспорт із візою (або лист про відмову з паспортом). Оригінали документів, що були позначені на повернення при подачі в посольство / візовий центр.

Інформаційний супровід під час навчання, рік (середня освіта):

А) регулярний контакт із хаусмастером (завідувачем пансіону) на початку та наприкінці семестру, а також за запитом батьків. Підтримання постійного контакту зі школою-пансіоном.

Б) моніторинг академічної успішності, загального стану дитини; перевірка і оцінка поведінки учня за запитом батьків, а також після отримання звітів від школи. У разі неуспішності дитини — призначення додаткових занять.

В) допомога в організації трансферу. Організація трансферу в/зі школи під час вихідних, коротко- та довготермінових канікул (exeats, leave-out weekends, half-term тощо) та в разі необхідності. Організація трансферу в/з аеропорту. Організація трансферу батьків для відвідання дитини у школі.

Г) Опікунство. Допомога в пошуку багажу в разі його загублення під час перельоту. Організація проживання в сім’ях на період канікул/вихідних у школі. Надання допомоги, супроводу і підбору проживання в разі виключення зі школи або припинення навчання з особистих причин. Допомога в покупці шкільної форми на початку року. Допомога у видачі необхідних дитині коштів з депозиту. Організація особистих зустрічей батьків із опікуном за необхідності. Бронювання готелю для батьків під час відвідувань учня у школі. 

Д) Фінансові питання. Допомога у здійсненні оплати рахунків-фактур школи та опікунів. Купівля квитків і узгодження дат зі школою. Організація перекладу шкільних звітів про успішність і поведінку в разі потреби батьків. 

    Результат для передачі Замовнику - Інформування батьків про поточний стан справ у школі. Регулярний контакт із батьками та обговорення академічного прогресу дитини з усіх предметів. Підтвердження трансферу. Підтвердження проживання/зустрічі. Оформлені документи.

Організації ознайомлювальної поїздки:

А) Проаналізувавши вимоги Замовника, запропонувати йому навчальні заклади для відвідування.

Б) Отримати запрошення від обраних Замовником навчальних закладів та організувати зустрічі з їхніми представниками.

В) Передати Замовнику детальну інформацію щодо його поїздки (план відвідування шкіл із уточненням контактних даних співробітників, з якими узгоджено зустріч, розклад транспорту, адреси заброньованих місць проживання і т. ін.).

Результат для передачі Замовнику - Розклад поїздки.

1.3. Наведений перелік послуг має інформативний характер. У залежності від вимог конкретного навчального закладу, посольства, конкретний обсяг послуг Виконавця може бути меншим. Послуги надаються відповідно до діючих, на дату звернення, Тарифів Виконавця. Обсяг послуг фіксується в рахунку-фактурі, який сформовано згідно Звернення Замовника та встановлюється в національній валюті України.

1.4. Студентом за цим Договором може бути як сам Замовник або особа, вказана Замовником в Зверненні.

2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

2.1.  Цей Договір є Публічним Договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України та його умови є однакові для всіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником.

Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є внесення Замовником на рахунок Виконавця повної або часткової оплати вартості Послуг чи вчинення інших дій, передбачених договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору. 

Договір вважається укладеним в день зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця без подальшого підписання письмового примірника Договору Сторонами.

2.2. Замовлення консультаційно-організаційних послуг з міжнародної освіти відбувається шляхом направлення  Замовником Виконавцеві відповідного Звернення за допомогою засобів телефонного, електронного зв’язку, що розміщені на офіційному сайті Виконавця чи безпосередньо звернувшись до офісу Виконавця.

2.3. Одночасно зі Зверненням на надання послуг Замовник надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».

2.4. При обробці запиту на надання послуг Сторони обов’язково мають погодити прізвище, ім’я, по батькові Замовника/особи в інтересах якої діє Замовник.

2.5. Після прийняття Звернення від Замовника, Виконавець надсилає йому рахунок-фактуру на оплату замовлених послуг. Замовник дає згоду дотримуватися умов даного Договору та згоду отримувати послуги на встановлених умовах з моменту оплати замовлених послуг.

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.  Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Замовника з усіма умовами Договору без виключення і доповнення, а також свідчить про те, що Замовник розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Замовник не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, тяжких обставин тощо.

3.2. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. 

3.3. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він має право не укладати цей Договір. Відповідно, Замовник, який здійснив Акцепт, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами цього Договору.

3.4. Договір про надання послуг укладається шляхом надання згоди Замовником на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцептуванням всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника Сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівнозначним Договору, підписаному Сторонами.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов’язується якісно та вчасно надати послуги згідно даного Договору.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Відмовити в укладанні Договору чи в наданні послуг за договором у разі відсутності фізичної та технічної можливості надання Замовнику послуг, які ним запитуються;

4.2.2. Відмовити в наданні послуг за договором у разі наявності у Замовника перед Виконавцем заборгованості за надані послуги або порушення умов сплати за послуги.

4.2.3. Обробляти персональні дані Замовника, під час укладання та виконання цього Договору, а також вносити їх до власної бази персональних даних в порядку, визначеному Законом України "Про захист персональних даних".

4.3. Замовник зобов’язується:

4.3.1. оплати в повному обсязі послуги, що надаються.

4.3.2. передати Виконавцю своєчасно та у повному обсязі всі документи, необхідні для надання послуг.

4.4. Замовник несе відповідальність за достовірність наданих даних для виконання умов даного Договору.

4.5. Замовник має право отримати консультаційні послуги в повному обсязі та своєчасно.

4.6. Всю відповідальність за надання навчальних послуг несе навчальний заклад відповідно до умов, викладених у його інформаційних матеріалах. Відповідальність Виконавця обмежується якісним та своєчасним наданням консультаційно-організаційних послуг згідно сплачених послуг. Виконавець не несе відповідальності за відмову навчального закладу щодо зарахування Студент/ів.

4.7. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, включаючи дії навчальних закладів, державних установ, посольств, консульств, які безпосередньо надають послуги Замовнику.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість послуг за умовами цього Договору визначається в рахунку-фактурі, який сформовано згідно Звернення Замовника та встановлюється в національній валюті України.

5.2. Послуги оплачуються, перераховуються на розрахунковий рахунок Виконавця Замовником протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту отримання рахунку-фактури.

5.3. Додаткові платні послуги оплачуються Замовником окремо згідно з діючими тарифами, встановленими Виконавцем.

5.4. . Моментом оплати вважається час надходження коштів на рахунок Виконавця.

6. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ПОСЛУГ

6.1. Виконавець надає результати послуги в електронному форматі шляхом надсилання результатів послуги на електронну пошту Замовника, або/також в електронному форматі в мессенджер (телеграм, вайбер, тощо).

6.2. В разі, якщо Замовник протягом 1 (одного) робочого дня з дати фактичного отримання послуг не заявить письмову мотивовану відмову від прийняття послуг, послуги вважаються прийнятими Замовником без застережень і без претензій.

6.3. У разі надання мотивованої відмови Замовника від приймання послуг, Сторони вирішують спірні питання шляхом переговорів.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Виконавець несе відповідальність винятково за обсяг надання послуг безпосередньо Замовникові (вказаному Замовником Студенту) відповідно до умов цього Договору.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством.

8.2. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Замовників, шляхом його розміщення (оприлюднення) на Сайті Виконавця. 

8.3. Виконавець самостійно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим повідомленням про це Замовників на Сайті. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними до Договору, такий Замовник має право розірвати Договір, згідно з порядком, викладеним в Договорі, протягом 7 (семи) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни до Договору, шляхом направлення чи особистого подання відповідної письмової заяви. Не розірвання Замовником Договору у вказаний строк та продовження користування Послугами свідчить про згоду Замовника зі змінами, внесеними до Договору. 

8.4. При внесенні змін до цього Договору, Виконавець розміщує повідомлення про такі зміни на своєму Сайті не менше ніж за 3 (три) календарних днів до вступу змін в силу, крім випадків, для яких Договором встановлений інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких Виконавець не зобов’язаний повідомляти Замовника про внесення змін. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору є дійсною. 

8.5. Виконавець має право припинити дію цього Договору в односторонньому порядку, попередивши шляхом розміщення оголошення про це на своєму Сайті не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до такого припинення. 

8.6. У випадку припинення дії цього Договору у порядку, передбаченому п. 8.5 Договору, Виконавець не звільняється від обов’язку надати Послуги всім Замовникам, які вже сплатили обов’язкові платежі, до відповідного оприлюднення повідомлення про припинення дії цього Договору.

8.7. У разі припинення Договору за ініціативою Замовника на будь-якому етапі надання послуг отримана Виконавцем винагорода не повертається.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Виконавець може залучати третіх осіб до виконання своїх обов’язків за цим Договором.

9.2. При настанні обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, війна, військові дії (незалежно від факту оголошення війни), збройні вторгнення іноземних військ, повстання, революція, путч, переворот, заколоти, військове правління або узурпація влади, громадянська війна, страйк, обмежувальні заходи уряду України та ін., що визнані обставинами непереборної сили, які виникли після укладання Договору і котрі Сторони не могли передбачати попередити, та у випадку приведення такими обставинами до неможливості виконання Сторонами зобов’язань за Договором, виконання зобов’язань відкладається відповідно до часу, протягом якого триватимуть такі обставини.

9.3. Сторона, для якої стане неможливим виконання своїх зобов’язань за Договором, повинна негайно повідомити іншу Сторону про настання і припинення обставин, що перешкоджають виконанню зобов’язань.

9.4. Підтвердженням дії обставин, що існують поза волею Сторін може бути будь-який документ, оформлений належним чином, що має посилання та підтвердження таких обставин.